14

دانلود ویدیوی دعوتنامه من برای امام زمان ... (فیلم) از آپارات

پرده افتاده و صحنه چیده ، گوش تیز و نفس ها بریده ، روی صحنه همه بی قرارند ، دشمن و دوست در انتظارند ، صحنه در چیدمان نهایی ، منتظر مانده تا تو بیایی ، آخر این نامه شاه اش تو هستی ، این شب تیره ماه اش تو هستی ، بی تو این قصه پایان ندارد ، یوسف قصه باید بیاید ... یوسف قصه باید بیاید ... یوسف قصه باید بیاید ...
۲۲:۲۶:۲۷, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
اپارات