دانلود ویدیوی Lorestan Province - Iran – آهنگ ترکی قشقایی "ایرانوم" - لری - لرستان (فیلم) از آپارات

This is Folk music from Lorestan Province -Iran. Language: Luri لآهنگ ترکی قشقایی "ایرانوم" - بختیاری- قشقایی - لری
۲۰:۴۲:۱۲, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
اپارات