9

دانلود ویدیوی پرده برداری نجفی از قرارداد میلیاردی شهرداری سابق (فیلم) از آپارات

محمدعلی نجفی شهرداری تهران در گزارش 100 روزه شهرداری و بررسی عملکرد شهرداری قبلی گفت: اواخر سال 95 شهرداری با یکی از شرکت های نیروی انتظامی قراردادی را در خصوص تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک میلیارد تومان به امضاء رسانده است که شاید ارزش واقعی آن حتی 10 میلیون تومان هم نبوده است.
۱۰:۱۰:۱۱, ۲۴ دی ۱۳۹۶
اپارات