20

دانلود ویدیوی نمایش قیامت: آتش سوزی شدید از طریق کالیفرنیا (فیلم) از آپارات

تشفشان عظیمی در تپه های نزدیک سانتا پائولا، کالیفرنیا رخ داد. گزارش شده است که به سرعت با توجه به winds 50mph (80kph) گسترش می یابد. دست کم 27 هزار نفر از روز سه شنبه تخلیه شده اند.هنگامی که آنها در حال تلاش برای تخلیه ماشین خود را راندند، یک نفر کشته شد. بیش از 500 خانه تخلیه شده و مرکز صلیب سرخ در Ventura Fairgrounds پر شده است. آتش سوزی باقی نمی ماند و گفته می شود چندین شهر را در ونتورا تهدی
۱۳:۲۱:۰۴, ۱۵ آذر ۱۳۹۶
اپارات