کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز خواهان پرداخت حقوق خود شدند

اخرین ویدیو ها