وزرای خارجه ایران ترکیه و روسیه درباره بحران سوریه جلسه برگزار می کنند