دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پرداخت حقوق ماهیانه 7 میلیارد تومان کسری دارد

اخرین ویدیو ها