اجلاس جاده ابریشم صنعت گردشگری و اقتصادی را رونق می‌دهد